GDPR

NOTA DE INFORMARE

SC INNOTEC TRADING SRL, cu sediul social în Str. Lunii, nr. 26, Cluj Napoca, CUI RO25383173, J12/787/2009, va aduce la cunostinta urmatoarele:

1. Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem în aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucram numele si prenumele dumneavoastra, domiciliul si codul numeric personal, date de identificare a contului bancar, cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:

- executarea contractului încheiat cu dumneavoastra, livrarea produselor si serviciilor achizitionate, inclusiv realizarea activitatilor efectuate de noi în interesul dumneavoastra în virtutea contractului dintre noi, emiterea facturii;

- îndeplinirea obligatiilor contabile si fiscale;

- îndeplinirea obligatiilor instituite de lege;

- îndeplinirea obligatiei noastre legale de tinere a evidentei contractelor încheiate.

Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor potrivit prevederilor legale în vigoare.

3. Prelucram numele si prenumele dumneavoastra, numarul dumneavoastra de telefon si adresa dumneavoastra pstala, respectiv de e-mail, pentru:

- comunicarea cu dumneavoastra,

- îndeplinirea obligatiilor contactuale privind livrarea produselor achizitionate de la S.C. Innotec Trading s.r.l. prin firme de curierat.

Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor, potrivit prevederilor legale.

4. Prelucram datele cuprinse în solicitarile si informarile dumneavoastra catre noi, pentru:

- realizarea interesului dumneavoastra referiror la produsele si serviciile achizitionate de la S.C. Innotec Trading s.r.l.

5. Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profile. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor în conditii de securitate. Nu prelucram date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

6. Respectam si asiguram în mod strict secretul. Nu dezvaluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastra sau îndeplinirea obligatiilor contractuale si legale. Confidentialitatea este pentru noi nu doar o obligatie legala, ci si o valoare esentiala.

7. Revizuim anual datele colectate, analizând în ce masura pastrarea lor este necesara scopurilor mentionate, intereselor dumneavoastra legitime sau îndeplinirii obligatiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse.

8. Drepturile de care beneficiati privind protectia datelor:

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter personal într–o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într–un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de subscrisa catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privinta persoanei vizate sau o afecteaza în mod similar într–o masura semnificativa;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încalcate.

Mentionam ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastra societatea noastra, în acest caz subscrisa fiind exonerata de raspundere.

Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra, pe adresa info@innotec.ro sau în orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului si îndreptatirea lui. Va vom raspunde neîntârziat. Daca sunteti nemultumit, aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP.